Palokatkoratkaisut

Kiinteistösi turvaksi

PALOKATKOT

PALOSUOJAUKSET

SAUMAUKSET

PALOKATKOSUUNNITELMAT

palokatkot

Teemme rakennusten palokatkot ammattitaidolla rakennusmääräysten mukaisesti, noudattaen sovittuja aikatauluja.Osastoivien rakenteiden läpi viedään mm. sähköjohtoja, vesi- ja viemäriputkia sekä ilmanvaihtokanavia. Palokatkojen tehtävänä on tiivistää läpäistävät rakenteet vaadittavaa paloosastointia vastaavaksi siten ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta.

Palokatkon tehtävänä on tulipalon syttyessä estää liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviämisen rakenteelle määrätyn palonkestoajan, turvaten näin poistumisen, helpottaen pelastus-ja sammutustöitä sekä rajoittaen omaisuusvahinkoja.

Osastoivienrakenteiden palonkestävyysvaatimukset esitetään aikaluokkina mm. 15, 30, 60, 90, 120, 180 ja 240 minuuttia. Palonkestävyysvaatimukset riippuu mm. rakennuksen käyttötarkoituksesta, kerroksien lukumäärästä sekä palokuorman suuruudesta.

Palokatkoa tehtäessä huomioitavia asioita ovat mm. läpäistävän seinän rakenne sekä paksuus, reiän muoto ja koko, putken koko sekä käytettävä materiaali. Palokatkosuunnitelmassa on jokaisesta läpiviennistä tehty detalji.

palosuojaukset

.

saumaukset

.

Palokatkosuunnitelmat

.