Palokatkoratkaisut

Kiineistösi Turvaksi

Palvelut

PALOKATKOT

PALOSUOJAUKSET

SAUMAUKSET

PALOKATKOSUUNNITELMAT

DOKUMENTOINTI

palokatkot

Teemme rakennusten palokatkot ammattitaidolla rakennusmääräysten mukaisesti, noudattaen sovittuja aikatauluja.Osastoivien rakenteiden läpi viedään mm. sähköjohtoja, vesi- ja viemäriputkia sekä ilmanvaihtokanavia. Palokatkojen tehtävänä on tiivistää läpäistävät rakenteet vaadittavaa paloosastointia vastaavaksi siten ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta.

Palokatkon tehtävänä on tulipalon syttyessä estää liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviämisen rakenteelle määrätyn palonkestoajan, turvaten näin poistumisen, helpottaen pelastus-ja sammutustöitä sekä rajoittaen omaisuusvahinkoja.

Osastoivienrakenteiden palonkestävyysvaatimukset esitetään aikaluokkina mm. 15, 30, 60, 90, 120, 180 ja 240 minuuttia. Palonkestävyysvaatimukset riippuu mm. rakennuksen käyttötarkoituksesta, kerroksien lukumäärästä sekä palokuorman suuruudesta.

Palokatkoa tehtäessä huomioitavia asioita ovat mm. läpäistävän seinän rakenne sekä paksuus, reiän muoto ja koko, putken koko sekä käytettävä materiaali. Palokatkosuunnitelmassa on jokaisesta läpiviennistä tehty detalji.

palosuojaukset

Teemme myös teräsrakenteiden palosuojauksia. Palosuojaus on kantavan tai osastoivan rakenteen pintaan kiinnitetty palolevy tai -maali jonka avulla palonkestävyysaikaa lisätään. Tyypillisesti palonsuojauksellanostetaan teräsrakenteiden palonkestävyysaikaa.

saumaukset

Suoritamme sekä uudis- että saneerauskohteiden saumausta. Teemme mm. palo-, silikoni-, elastiset-, äänieristys- ja elementtisaumaukset sekä kittaukset.

Palokatkosuunnitelmat

Saat kauttamme halutessasi myös palokatkosuunnitelman. Käytämme suunnittelussa Inert Oy/ Jussi Saarinen palveluja.

DOKUMENTOINTI

Dokumentoinnissa käytämme sähköistä dokumentointisovellusta, jonka avulla palokatkot saadaan paremmin todennettua. Asentaja kuvaa kaikki palokatkot ja ne kohdistetaan rakennuskohteen pohjakuviin. Tämä palvelu ei maksa tilaajalle lisää.